Infodebster » Specials » Zieke geit
Voor alle informatie die je zoekt

Hoe herken je een zieke geit?

Hoe herken je een zieke geit? Net als alle mensen en andere dieren, kunnen geiten ook ziek worden. Welke ziekte de geit onder de leden heeft, kan vastgesteld worden aan de hand van symptomen. Indien dit niet mogelijk is, kan de diagnose vaak worden gesteld door andere ziektes uit te sluiten. Welke ziektes bij de geit worden regelmatig waargenomen in Nederland en België? En welke ziektes zijn zoönosen, wat inhoudt dat de aandoeningen ook op mensen en andere diersoorten overgedragen kunnen worden?

Inhoud


Observeer je geiten

Om ziektes in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen opsporen, is het van belang om de geiten dagelijks goed te observeren. Dit observeren kan het best tweemaal per dag gebeuren, tijdens het voeren. Kijk of alle geiten direct op het voer afkomen, of ze gulzig starten met eten en of ze bij de rest van de kudde staan. Let ook goed op de beweging. Lopen en bewegen alle geiten nog zoals het hoort, of zijn er afwijkingen waar te nemen? Ook de houding van de geit is belangrijk: staan de oren nog rechtop en draaien ze naar de richting van het geluid toe? Staan de ogen nog alert en zien ze er helder uit? Let ook op de textuur en kleur van ontlasting en urine.

Een gezonde kudde in stand houden

Een gezonde kudde geiten kan je gezond houden door ziektes zo snel mogelijk op te sporen en vervolgens direct te behandelen. Op deze manier voorkom je dat de rest van de kudde ook ziek kan worden, of kunnen de andere geiten (die nog geen symptomen vertonen) sneller behandeld worden.

Bekijk zieke geiten nader

Merk je dat één of meer geiten zich ziek voelen of afwijkend gedrag vertonen? Zet deze geiten dan direct apart en onderzoek ze nader. Controleer of ze koorts hebben, of er sprake is van diarree of dat je andere zichtbare afwijkingen aan het lichaam van de geit ziet. Bij lacterende (melkgevende) geiten moet je ook de uier goed controleren, er kan namelijk sprake zijn van een uierontsteking. Kijk ook goed naar de klauwen van de geit. Geiten in Nederland en België hebben zeer regelmatig last van rotkreupel, een aandoening aan de klauwen die snel kan ontstaan omdat de hoeven week worden van de natte grond waarop de geiten in deze landen leven. Rotkreupel is bovendien erg besmettelijk en kan in rap tempo de hele kudde besmetten. Probeer hoe dan ook te achterhalen waar de geiten last van kunnen hebben.

Een dierenarts waarschuwen

Ben je erachter welke ziekte de geiten (kunnen) hebben, of heb je totaal geen idee van wat de dieren mankeert? Neem dan contact op met de veearts. Laat hem zo nodig langskomen en de geiten onderzoeken. Als de ziekte is vastgesteld, is het van belang dat er direct een behandeling wordt opgestart, om de dieren weer te laten genezen.

Welke behandeling er gestart wordt, hangt af van de ziekte, de ernst van de aandoening en ook van de geit of van de geitenhouder zelf. Sommige behandelingen kunnen zeer duur zijn, andere behandelingen vergen weer veel tijd om het euvel te verhelpen. Samen met jou zal de dierenarts altijd kijken welke oplossing en behandelmethode het meest geschikt is.

Welke ziektes komen er voor

In Nederland en België komen diverse ziektes bij de geit voor. De meeste van deze aandoeningen zijn goed te behandelen, terwijl een aantal ziektebeelden vereist dat het dier uit zijn lijden verlost zal worden.
Belangrijke vitaminen en mineralen voor geiten in de voeding

Belangrijke vitaminen en mineralen voor geiten in de voeding

Ieder mens en elk dier heeft een bepaalde hoeveelheid van verschillende mineralen en vitamines nodig om optimaal te kunnen functioneren. Voor geiten geldt dit ook: er zijn diverse vitamines en mineral…
Dracht, bevalling en geboorte bij de geit

Dracht, bevalling en geboorte bij de geit

Als je hobbymatig geiten houdt, is het altijd leuk om een keer een paar lammetjes te hebben. Ook mensen die werkzaam zijn in de professionele geitenhouderij, zijn dagelijks bezig met dracht en bevalli…
Geiten gezond houden en ziektes opsporen

Geiten gezond houden en ziektes opsporen

Geiten zijn prachtige dieren om te zien met een zeer lief karakter. Om goed voor geiten te kunnen zorgen, is het belangrijk om op hun gezondheid te letten en moet je in staat zijn om een ziek dier zo…
Welke geitenrassen zijn er allemaal?

Welke geitenrassen zijn er allemaal?

Geiten zijn er in vele verschillende soorten en maten, kleuren en vachttypen. Wereldwijd bestaan er naar schatting zo'n 200 geitenrassen. Veel mensen kennen wel het kleine dwerggeitje dat langs de weg…
Welke ziektes komen er voor bij geiten?

Welke ziektes komen er voor bij geiten?

Net als mensen en andere dieren, kunnen geiten ziek worden. Er zijn diverse bekende en onbekende ziektes waar de geit ziek van kan worden en zelfs aan kan overlijden. Veel mensen weten niet welke ziek…
Ziektes bij de geit: abortus

Ziektes bij de geit: abortus

Abortus is het voortijdig bevallen van dode of niet-levensvatbare lammeren. Abortus komt bij alle diersoorten en ook de mens voor, en kan diverse oorzaken hebben. In de meeste gevallen zal abortus bij…
Ziektes bij de geit: besmettelijk verwerpen

Ziektes bij de geit: besmettelijk verwerpen

Besmettelijk verwerpen is een vorm van abortus bij de geit, waarbij er een infectie aan ten grondslag ligt. Het grote gevaar van besmettelijk verwerpen is dat andere drachtige geiten uit de kudde ook…
Ziektes bij de geit: blauwtong of bluetongue

Ziektes bij de geit: blauwtong of bluetongue

Blauwtong is een exotische ziekte die in 2006 voor het eerst opdook in Nederland bij schapen en runderen. In 2007 werd in Nederland het eerste ziektegeval onder geiten gemeld. De aandoening wordt vers…
Ziektes bij de geit: bloedarmoede

Ziektes bij de geit: bloedarmoede

Geiten kunnen, net als mensen en andere dieren, bloedarmoede krijgen. Bloedarmoede ontstaat vaak niet uit zichzelf, en kan gezien worden als een symptoom van diverse ziektes, aandoeningen en andere oo…
Ziektes bij de geit: caprine arthritis encefalitis (CAE)

Ziektes bij de geit: caprine arthritis encefalitis (CAE)

Caprine arthritis encephalitis (afgekort: CAE) is een zeer besmettelijke ziekte die enkel bij de geit voorkomt. Het is een aandoening die door het lentivirus wordt veroorzaakt en wordt gezien als een…
Ziektes bij de geit: caseous lympheadenitis of CL

Ziektes bij de geit: caseous lympheadenitis of CL

Caseous Lymphaedenitis, CL of bultenziekte is een zeer besmettelijke ziekte die voorkomt bij geiten, schapen, runderen en mensen. De aandoening zorgt voor een ontsteking van de oppervlakkige en dieper…
Ziektes bij de geit: coccidiose, mijten en luizen

Ziektes bij de geit: coccidiose, mijten en luizen

Bij geiten kunnen diverse parasieten voorkomen. De meest voorkomende parasieten bij de geit zijn coccidiose, luizen en mijten. Behandeling van deze parasieten is erg makkelijk, maar wanneer de aandoen…
Ziektes bij de geit: diarree

Ziektes bij de geit: diarree

Geiten kunnen om diverse redenen diarree krijgen. Sommige oorzaken zijn vrij onschuldig – bijvoorbeeld door het eten van te veel jong gras of een ernstige wormbesmetting, terwijl andere veroorzakers v…
Ziektes bij de geit: Engelse ziekte of rachitis

Ziektes bij de geit: Engelse ziekte of rachitis

De Engelse ziekte veroorzaakt bij geiten het kromgroeien van de botten in de poten. Ook worden er botwoekeringen waargenomen op de beengroeinaden, en komt er bij een deel van de lammeren met Engelse Z…
Ziektes bij de geit: enterotoxemie of 'het bloed'

Ziektes bij de geit: enterotoxemie of 'het bloed'

Enterotoxemie, ook wel weeldeziekte, het bloed of eiwitvergiftiging genoemd, is een snel opkomende en meestal dodelijke aandoening veroorzaakt door een extreme vermeerdering van de bacterie clostridiu…
Ziektes bij de geit: gebrekziekten

Ziektes bij de geit: gebrekziekten

Bij geiten kunnen een groot aantal gebrekziekten optreden. Gebrekziekten zijn aandoeningen en ziekten waarbij er sprake is van een tekort aan bepaalde vitaminen en/of mineralen. Niet alle gebrekziekte…
Ziektes bij de geit: listeriose, listeria of draaiziekte

Ziektes bij de geit: listeriose, listeria of draaiziekte

Listeriose, ook wel listeria of draaiziekte genoemd, is een aandoening die wordt veroorzaakt door een bacterie in de grond. Naast het gegeven dat geiten besmet kunnen raken met listeriose, kan de ziek…
Ziektes bij de geit: meest voorkomende wormen

Ziektes bij de geit: meest voorkomende wormen

Bij geiten kunnen diverse soorten wormen voorkomen. Waarbij de ene worminfectie redelijk onschadelijk is, kunnen andere worminfecties grote gevolgen hebben. Bij alle worminfecties die bij de geit voor…
Ziektes bij de geit: melkziekte

Ziektes bij de geit: melkziekte

Melkziekte is een aandoening bij de geit, die kan voorkomen in de laatste twee weken van de zwangerschap en de eerste twee tot drie weken na de bevalling. Bij melkziekte is de calciumstofwisseling ver…
Ziektes bij de geit: miltvuur of anthrax

Ziektes bij de geit: miltvuur of anthrax

Miltvuur is een zeer gevaarlijke en besmettelijke ziekte die bij veel diersoorten, zoals de geit, en bij de mens kan voorkomen. De aandoening kent een zeer snel verloop, waarbij er inwendige bloedinge…
Ziektes bij de geit: MKZ of mond-en-klauwzeer

Ziektes bij de geit: MKZ of mond-en-klauwzeer

Mond-en-klauwzeer is een zeer besmettelijke virusinfectie die voorkomt bij evenhoevige dieren, waaronder de geit. De meest in het oog springende symptomen van MKZ zijn blaarvormingen op/in de bek, op…
Ziektes bij de geit: paratuberculose of Johne's disease

Ziektes bij de geit: paratuberculose of Johne's disease

Paratuberculose, ook wel paratbc, Johne’s disease of ziekte van Johne genoemd, is een besmettelijke, ongeneeslijke aandoening die onder andere bij de geit voorkomt. De infectieziekte wordt veroorzaakt…
Ziektes bij de geit: rotkreupel

Ziektes bij de geit: rotkreupel

Rotkreupel is een aandoening die onder andere bij de geit voorkomt, en wordt veroorzaakt door de rotkreupelbacterie. Rotkreupel is een erg besmettelijke aandoening en tast de hoeven en tussenklauwsple…
Ziektes bij de geit: slepende melkziekte of acetonemie

Ziektes bij de geit: slepende melkziekte of acetonemie

Slepende melkziekte, ook wel acetonemie of drachtigheidsvergiftiging genoemd, is een levensbedreigende aandoening die voor kan komen bij hoogdrachtige geiten. In Nederland en België komt de ziekte gel…
Ziektes bij de geit: tetanus

Ziektes bij de geit: tetanus

Tetanus is een zeer gevaarlijke aandoening die wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani. Besmetting bij de geit vindt vooral plaats via wondjes die in, op of rond de bek voorkomen, of via…
Ziektes bij de geit: trommelzucht, gasbuik of tympanie

Ziektes bij de geit: trommelzucht, gasbuik of tympanie

Trommelzucht, ook wel tympanie, ‘oplopen van de pens’ of gasbuik genoemd, is een aandoening die bij geiten, runderen, schapen en andere dieren kan voorkomen. De aandoening houdt in dat er een grote ho…
Ziektes bij de geit: uierontsteking, mastitis of blauwuier

Ziektes bij de geit: uierontsteking, mastitis of blauwuier

Uierontsteking, ook wel ‘mastitis’ of ‘blauwuier’ genoemd, is een aandoening die gezien wordt bij geiten die melk produceren voor hun lammeren en/of voor de commerciële geitenmelkhouderij. Mastitis is…
Ziektes bij de geit: zere bekjes of ecthyma

Ziektes bij de geit: zere bekjes of ecthyma

Zere bekjes of ecthyma is een zeer pijnlijke aandoening bij de geit, waarbij huid en slijmvliezen door een parapoxvirus worden aangetast. Wanneer er bijtijds een behandeling opgestart wordt, is genezi…
Ziektes bij de geit: zoönosen

Ziektes bij de geit: zoönosen

Zoönosen zijn aandoeningen en ziektes bij de geit die overdraagbaar zijn op de mens. Hoewel een paar van deze ziektes redelijk onschuldig zijn, zijn er ook zoönosen bekend die zeer gevaarlijk voor de…
Gepubliceerd door Infodebster op 03-08-2017, laatst gewijzigd op 20-01-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
Schrijf mee!